Termeni şi condiţii de asociere

1.     Prevederi generale:

 

Prin completarea formularului de înregistrare şi acceptarea Termenilor şi condiţiilor de asociere, persoana fizică sau juridică care se înregistrează (numită de acum înainte „Afiliat”) acceptă termenii şi condiţiile sistemului de comisionare al BioBliss SRL (numit de acum înainte „Operator”).

 

Operatorul are dreptul să modifice aceşti termeni şi condiţii fără notificare prealabilă. Afiliatul va fi notificat cu privire la aceste modificări prin e-mail. Termenii şi condiţiile modificate intră în vigoare de la momentul anunţării lor pe  www.egyptianmagic.ro.

 

În cazul în care Afiliatul nu este de acord cu cea mai recentă variantă actualizată a termenilor şi condiţiilor, este obligat să îşi încheie participarea prin contactarea Operatorului şi solicitarea încetării colaborării.

 

2.     Definiţii:

 

Afiliat: persoana fizică sau juridică care are capacitatea de a trimite vizitatori (prin folosirea Instrumentelor de promovare furnizate de Operator) către site-ul www.egyptianmagic.ro şi care este recompensat direct proporţional cu valoarea vânzărilor realizate în urma acestei operaţiuni de referire.

 

Utilizator:  orice persoană (vizitator) ce a fost direcţionată de către Afiliat, prin intermediul Instrumentelor de promovare, şi care a cumpărat produse Egyptian Magic la la Operator, indiferent de modul de cumpărare: din magazinul www.egyptianmagic.ro, telefonic, prin email, fax sau altă sursă de comunicare.

 

Vânzare: actul prin care un Utilizator primeşte de la Operator, in schimbul unei sume de bani, produse din gama Egyptian Magic, oferite pe site-ul web www.egyptianmagic.ro. Vânzarea este urmarită şi Afiliatul este recompensat ulterior printr-un Comision procentual. Vânzarile sunt realizate exclusiv de catre Utilizatori.

 

Instrument de promovare: reprezintă o unealtă specifică, prin care Afiliatul promovează crema Egyptian Magic.

 

Instrumentele de promovare puse la dispoziţie de către Operator sunt: cupoane de reducere unice pentru Afiliat, bannere.

 

Comision: reprezintă suma de bani oferită de Operator, înregistrată in contul Afiliatului, în urma finalizarii unei Vânzări pe www.egyptianmagic.ro între Operator şi Utilizatorul direcţionat de un Afiliat.

 

3.     Afiliat:

3.1    Intrarea în sistem:

 

Intrarea unui Afiliat nou în sistem este marcată de crearea unui cont de Afiliat de către acesta şi menţionarea nominală a site-urilor web prin intermediul cărora se va face promovarea cremei Egyptian Magic. Ulterior, orice site web adiţional din portofoliul unui Afiliat se va adăuga numai cu aprobarea Operatorului.

 

Nu vor fi consideraţi că potenţiali Operatori persoane fizice sau juridice ale căror web site-uri se încadrează în una din situaţiile de mai jos:

    site-uri în construcţie;

    site-uri fără domeniu propriu (de la caz la caz, aici pot fi excepţii, dar celelate condiţii trebuie îndeplinite);

    site-uri anonime, unde deţinătorii / administratorii nu sunt vizibili;

    site-urile făcute în mod exclusiv pentru reclame, fără conţinut propriu relevant;

    site-uri care sunt contrare intereselor Operatorului.

 

Pentru a putea avea acces la Instrumentele de promovare, Afiliatul acceptă faptul că singura remuneraţie pe care o va încasa o reprezintă Comisioanele, de comun acord stabilite cu Operatorul şi acceptate in prealabil. Afiliatul nu va avea pretenţii suplimentare de plată şi acceptă termenii de plată stabiliţi de Operator.

 

3.2    Primă plată efectuată de Operator către Afiliat este condiţionată de semnarea de către Afiliat a unui Contract de Afiliere şi a unei Declaraţii Fiscale.

3.3    Alternativ, Afiliatul poate să opteze pentru folosirea sumelor câştigate pentru a achiziţiona produse din magazinul online www.egyptianmagic.ro, cu o reducere de 15% faţă de preţurile de listă.

3.4    Drepturile şi obligaţiile Afliliatului:

 

 

Afliliatul are următoarele drepturi:

·         Să fie informat cu privire la detaliile campaniilor Operatorului;

·         Să folosească toate Instrumentele de promovare disponibile oferite de Operator;

·         Să folosească selectiv Instrumentele de promovare oferite de Operator, alegând numai acelea care le consideră avantajoase;

·         Să creeze unelte proprii de promovare, atâta timp cât are acordul prealabil al Operatorului;

·         Să solicite lunar plata Comisioanelor, în conformitate cu condiţiile de solicitare stabililite de Operator;

·         Să încaseze Comisioanele, în condiţiile în care suma datorată este mai mare de 100 RON.

·         Să nu încaseze Comisioanele, chiar dacă acestea trec de 100 RON, acceptând totodată că aceste sume nu sunt purtătoare de dobândă;

·         Să solicite explicaţii suplimentare în cazul respingerii unui Comision sau suspendării dintr-o campanie.

 

Afiliatul are următoare obligaţii:

 

·         Sa garanteze ca informatiile furnizate catre  Operator  privind datele personale si site-urile pe care le opereaza sunt actuale, corecte, complete si ca acestea corespund intocmai realitatii;

·         Să garanteze că are vârsta legală pentru a desfăşura astfel de activităţi (în cazul persoanelor fizice);

·         Să garanteze că deţine in mod legal toate drepturile de proprietate intelectuală (drept de autor, licenţe, mărci etc.) cu privire la informaţiile, produsele, imaginile, sunetele etc. plasate pe site-ul pe care il deţine/administrează;

·         Să garanteze că are dreptul de a afisa instrumentele de promovare din campaniile Operatorului pe site-urile sale (sa fie administrator/proprietar/agenţie etc.);

·         Să nu genereze şi să nu contribuie la generarea de trafic artificial în sistemul Operatorului;

·         Să accepte decizia Operatorului de suspendare a sa dintr-o campanie sau suspendarea sa generală, în momentul în care şi-a încălcat obligaţiile;

·         Să accepte respingerea Comisioanelor de către Operator, în condiţiile în care acestea au fost realizate prin acţiuni frauduloase sau neconforme cu obligaţiile de Afiliat;

·         Să respecte termenii şi condiţiile serviciului, precum şi prevederile contractului încheiat între el şi Operator;

·         Afiliatului nu îi este permis să plaseze materiale publicitare furnizate de către Operator pe site-uri web care conţin materiale ce contravin legislaţiei române, servere ce conţin pornografie, trafic uman, trafic ilegal de orice altă natură, site-uri web al căror conţinut contravine bunelor moravuri sau care poate dăuna reputaţiei Operatorului sau a produsului ca atare, sau site-uri care fac referire la astfel de conţinut;

·         Să folosească materialele publicitare furnizate doar în formatul în care au fost create iniţial. Cu acordul prealabil al Operatorului, acestea pot fi editate şi/sau modificate;

·         Să nu trimită mesaje publicitare nesolicitate (spam), folosind grupuri de discuţie, e-mail, mesaje text, fax, poştă sau orice alt mijloc de comunicaţie clasică sau electronică.

 

4.     Operator:

4.1    Drepturile şi obligaţiile Operatorului

 

Operatorul are următoarele drepturi:

·         Să accepte sau să respingă intrarea în sistem a oricărui aplicant pentru statutul de Afiliat;

·         Să suspende motivat contul oricărui Afiliat, dacă acesta îşi încălca obligaţiile;

·         Să creeze campanii de promovare, la care Afiliaţii acceptaţi au acces;

·         Să modereze Afiliaţii şi să monitorizeze legalitatea activităţilor din conturile lor;

·         Să întrerupă campanii, cu notificarea prealabila a Afiliaţilor;

·         Să adauge/modifice Instrumente de promovare ce vor fi folosite de Afiliaţi pentru promovarea cremei Egyptian Magic.

Operatorul are următoarele obligaţii:

·         Să ia măsuri pentru menţinerea funcţională a site-ului web www.egyptianmagic.roşi pentru rezolvarea eventualelor erorilor apărute;

·         Să răspundă prompt la orice solicitări sau probleme de natură tehnică semnalate de către Afiliaţi;

·         Să optimizeze site-ul web www.egyptianmagic.ro ori de câte ori constată că acest lucru este necesar;

·         Să monitorizeze şi să înregistreze traficul generat de Afiliaţi;

·         Să respecte Comisionul stabilit cu Afiliaţii, conform contractelor individuale;

·         Să proceseze Comisioanele către Afiliaţi conform procedurii în vigoare;

·         Să plătească Comisioanele la termenul prevăzut;

·         Să motiveze respingerea unui Comision;

·         Să motiveze suspendarea unui Afiliat;

·         Să actualizeze Instrumentele de promovare;

·         Să garanteze că deţine drepturile de autor pentru creaţia bannerelor, textelor, imaginilor, sunetelor etc., fiind singur răspunzător pentru conţinutul mesajului publicitar, pentru încălcarea drepturilor de autor referitoare la texte, imagini, sunete şi alte elemente ce sunt sau pot fi protejate de dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală;

·         Să deţină dreptul de vânzare a cremelor din gama Egyptian Magic prin intermediul site-ului web www.egyptianmagic.ro, declarând şi garantând că deţine toate aprobările şi autorizaţiile cerute de lege pentru derularea activităţii sale comerciale. Afiliatul nu are nici o răspundere în acest sens;

·         Să răspundă singur şi integral pentru conţinutul site-ului www.egyptianmagic.ro.

·         Să nu intervină în organizarea site-urilor Afiliaţilor;

·         Să respecte legile române în vigoare cu privire la comerţul şi comunicarea electronică.

 

5.     Comisionul:

Comisionul este propus de Operator şi acceptat de Afiliat.

 

·         Operatorul este obligat să plătească Comisionul Afiliatului, în cazul în care vizita unui Utilizator referit de Afiliat pe site-ul web www.egyptianmagic.ro se finalizează cu o Vânzare.

·         Sumele afişate în contul fiecărui Afiliat nu conţin TVA.

·         Sumă minimă pentru plata Comisionului este de 100 RON. Afiliatul trebuie să ceară plata Comisionului până la data de 15 ale fiecărei luni. Operatorul are la dispoziţie 5 zile lucrătoare, începând cu data de 16 a fiecărei luni, să facă plata Afiliatului, dacă toate celelalte condiţii sunt îndeplinite.

·         Alternativ, Afiliatul poate să opteze pentru folosirea Comisionului câştigat pentru a achiziţiona produse din magazinul online www.egyptianmagic.ro, cu o reducere de 15% faţă de preţurile de listă.

·         Condiţii de neplată totală sau parţială a Comisionului:

§  produsul/produsele sunt returnate în termenul legal;

§  Afiliatul foloseşte orice metodă de dobândire frauduloasă a Comisionului;

§  Afiliatul nu îndeplinite obligaţiile contractuale (precum semnarea Declaraţiei Fiscale înainte de efectuarea primei plăţi);

§  Afiliatul completează informaţii fictive sau incorecte într-un formular;

§  Afiliatul nu poate fi contactat.

 

În cazul returului total sau parţial, Comisionul se va modifica corespunzător. Orice factură de retur va fi vizibilă în contul Afiliatului.

 

În situaţia în care Operatorul determină că Afiliatul a folosit metode frauduloase de dobândire a Comisionului, Afiliatul îşi va pierde statutul, fără drept de revenire.

 

6.     Alte prevederi:

 

Sub nici o formă Operatorul nu este responsabil de nici o daună generată de către defectarea, nefuncţionarea sau oprirea funcţionării site-ului web www.egyptianmagic.ro sau a furnizorului de internet sau a serverelor pe care este găzduit www.egyptianmagic.ro. În plus, Operatorul nu este responsabil de nici o pagubă provocată de activitatea sau inactivitatea terţilor.

 

7.     Legea aplicabilă:

Termenii şi Condiţiile prezente sunt guvernate şi redactate în conformitate cu legea română.

 

8.     Dispoziţii finale:

Termenii şi Condiţiile prezente constituie anexă la contractul încheiat între SC BioBliss SRL şi fiecare Afiliat în parte, făcând parte integrantă din conţinutul acestuia.Dacă ești de acord cu Termenii și Condițiile de afiliere, te rugăm să îți faci un cont de utilizator nou, sau să intri în contul deja existent. Ambele acțiuni se fac accesând acest link.